Program pracy au pair powstał w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Początkowo au pair był typowym programem młodzieżowym, który zakładał przyjęcie młodych ludzi z innych krajów przez rodziny potrzebujące opiekunki do dziecka. W zamian za pomoc w wykonywaniu drobnych prac domowych i opiece nad dziećmi, rodziny te oferowały osobom korzystającym z tego typu pracy zakwaterowanie, wyżywienie i niewielkie kieszonkowe. Na takim rozwiązaniu korzystały obie strony: rodziny zyskiwały potrzebną pomoc w domu, a młodzież miała możliwość zobaczenia i poznania innego kraju, a także nauczenia się języka obcego.
Program au pair bardzo szybko stał się ogromnie popularny zarówno wśród rodzin zapraszających, jak i wśród młodzieży i przeniósł się też na inne kraje.
Obecnie z programów typu au pair, czyli wyjazdów łączących pracę z nauką języka obcego korzystają też osoby dojrzałe, nie mogące znaleźć pracy we własnym kraju. Program ten jest dla nich możliwością nauczenia się języka obcego i znalezienia pracy za granicą.