top of page

Analiza rozporządzenia dla obiektów branży fitness.


Po wielu dniach niepewności dotyczących funkcjonowania klubów fitness, Polska Federacja Fitness opracowała interpretację aktualnego Rozporządzenia . Na podstawie interpretacji i analizy prawnej przedstawili rekomendacje dla wszystkich obiektów branży fitness.W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w naszym kraju, polski rząd zdecydował się na wprowadzenie szeregu obostrzeń. Zgodnie z decyzją premiera oraz ministra sportu, od soboty 17 października zamknięte są siłownie, kluby fitness oraz baseny.


Przedsiębiorcy prowadzący siłownie prześcigali się w pomysłach, jak „zgodnie z prawem” organizować np. zawody dwuosobowe. Trudno jednak przewidzieć, czy takie działania będą narażone na karę. Z pomocą spieszy Polska Federacja Fitness, która przygotowała analizę prawną rozporządzenia. Poniżej prezentujemy aktualne rozporządzenie.


Rozporzadzenie_z_23_pazdziernika_2020
.pd
Download PD • 254KB

Tabela podzielona jest na 4 części / kolumny, które opisujemy poniżej:

  • rodzaj obiektu/działalności,

  • możliwość prowadzenia działalności na zasadzie dostępu ogólnego,

  • możliwość prowadzenia działalności dla osób uczestniczących we

współzawodnictwie sportowym,

  • możliwość prowadzenia działalności dla osób uczestniczących w zajęciach sportowych.


Co do zasady, obowiązuje zakaz prowadzenia szkół tańca, basenów, siłowni, klubów i centrów fitness, jednak nie dotyczy on sportowych klubów tanecznych, a także basenów, siłowni, klubów i centrów fitness przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych, a także hoteli prowadzących baseny i siłownie dla gości hotelowych.

Współzawodnictwo sportowe to rywalizacja sportowa o charakterze indywidualnym lub zespołowym, ukierunkowana na uzyskanie, przez osoby uczestniczące, optymalnych rezultatów dla danej dyscypliny sportu.


Współzawodnictwem sportowym jest zatem dążenie, zwłaszcza w trakcie zawodów sportowych, do pokonania czasu, przestrzeni, przeszkód lub przeciwnika. Zawody sportowe powinny odbywać się na podstawie regulaminu.

Zajęcia sportowe to zorganizowane formy aktywności fizycznej, np. zajęcia jogi, pilates, zumba, step, kombat itp. Ilość uczestników współzawodnictwa sportowego lub zajęć sportowych nie może przekraczać 250 osób, nie licząc obsługi.


W Tabeli zastosowano następujące oznaczenia:


  • DOZWOLONE - działanie w danym zakresie jest wg. analizy przepisów dozwolone,

  • GRUPA RYZYKA - działanie w danym zakresie jest wg. analizy przepisów objęte ryzykiem, tzn. konieczne jest spełnienie wszystkich dodatkowych warunków i zachodzi ryzyko ew. sankcji w przypadku niedotrzymania wymogów rozporządzenia lub jego błędnej interpretacji,

  • NIEDOZWOLONE - działanie w danym zakresie jest wg. analizy przepisów niedozwolone,

  • NIE DOTYCZY - sytuacja nie dotyczy danego obiektu/działalności.


W dostępie ogólnym przy zastosowaniu wytycznych sanitarnych wg. analizy mogą znaleźć się obiekty:


Kluby i szkoły sztuk walki Sportowe kluby taneczne Studia EMS [obiekty przeznaczone tylko do EMS] Studia treningu personalnego Szkoły i studia jogi / Studia pilates Ścianki wspinaczkowe Kluby squash Szkoły tenisa / Korty tenisowe Szkoły jeździectwa / Stadniny Fizjoterapia / Rehabilitacja Pola golfowe


Uzasadnienie: Zakazem nie objęto działalności w zakresie sportu innej niż prowadzenie szkół tańca, basenów, siłowni, klubów i centrów fitness. Działalność w zakresie prowadzenia innych obiektów sportowych jest dopuszczalna.


W dostępie ogólnym, ale oznaczone grupą ryzyka, na dotychczasowych wytycznych sanitarnych, mogą znaleźć się obiekty:


Studio EMS wydzielone w obiekcie, np. klubie fitness Studio treningu personalnego wydzielone w obiekcie Studia fitness [same zajęcia grupowe] Boxy Crossfit Kluby i studia kalisteniki [zajęcia grupowe] Sala do squash'a wydzielona w obiekcie


Uzasadnienie: Ze względu na zawarte w rozporządzeniu sformułowanie “kluby i centra fitness” należy zwrócić szczególną uwagę, czy obiekt nie kwalifikuje się jako taki lub czy działalność jest prowadzona wyłącznie w ramach współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych.


Z kolei obiekty, w których nie jest dopuszczalna działalność w ramach dostępu ogólnego to wg. naszej analizy:


Szkoły i studia tańca / Pole Dance Siłownie, kluby i centra fitness Aquaparki, pływalnie, baseny


W tych obiektach dopuszczalne jest natomiast uprawianie sportu w ramach współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy spełnione są dodatkowe warunki (np. regulamin zawodów sportowych, zajęcia zorganizowane). Tę działalność można prowadzić tylko w razie spełnienia kryterium współzawodnictwa sportowego lub w formie zajęć sportowych. Zgodnie z rozporządzaniem, zorganizowane zajęcia oraz zajęcia prowadzone w ramach zajęć szkolnych i akademickich na basenach, siłowniach i w klubach fitness mogą się odbywać.


Uzasadnienie: Zakaz prowadzenia działalności na mocy § 6 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmienionego rozporządzeniami z 16 i 23 października 2020 r. z przewidzianymi w rozporządzeniu wyjątkami.


Szczegóły dotyczące prowadzenia basenów, siłowni, klubów i centrów fitness przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych, a także wymogi i ryzyka z tym związane zostały przedstawione w pełnej wersji dokumentu z zawartą w nim opinią prawną autorstwa p. dr Karoliny Tetłak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Link do pełnej wersji opinii prawnej poniżej:

PFF_OPINIA_PRAWNA_WERSJA_FINAL_24_10_202
.
Download • 686KB

KONIECZNE JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z PEŁNĄ WERSJĄ OPINII PRAWNEJ !


ZAŁĄCZONA INFOGRAFIKA JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE INFORMACJĄ OPARTĄ NA ANALIZIE PRZEPISÓW PRAWNYCH I NIE STANOWI WIĄŻĄCEJ WYKŁADNI PRAWA. PFF NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI ZASTOSOWANIA SIĘ DO TEJ INFORMACJI I INTERPRETACJI PRZEDSTAWIONEJ SZCZEGÓŁOWO W TREŚCI KOMUNIKATU, ZAŁĄCZONEGO DO W/W INFOGRAFIKI.Przedstawione informacje mają przede wszystkim na celu wesprzeć proces decyzyjny w kontekście dalszych działań dot. obiektów z sektora branży fitness. Każdy przedsiębiorca musi pamiętać o ponoszeniu odpowiedzialności za wszelkie podjęte działania.Filip Przybylski
źródło: PFF
bottom of page