top of page

AWF bez testów sprawnościowych!


Rekrutacje na AWF w tym roku bez testów sprawnościowych. Co roku kandydaci musieli zaliczyć testy z pływania, jednak z powodu zagrożenia epidemicznego uczelnie w całej Polsce postanowiły z nich zrezygnować.Koronawirus wpłynął na praktycznie każdy aspekt życia, w tym na świat akademicki. Na początku epidemii uczelnie z sal wykładowych przeniesione zostały na platformy wideokonferencyjne umożliwiające naukę zdalną. Później przyszedł czas na obrony online m.in. na uczelniach ekonomicznych. Inne są też warunki rekrutacji na studia. Przyszli studenci uczelni sportowych w Polsce nie będą musieli przechodzić testów sprawnościowych.


Te egzaminy obowiązywały na cztery kierunki: sport, wychowanie fizyczne, fizjoterapię, turystykę i rekreację. Natomiast pozostałe warunki rekrutacji nie uległy zmianie. Podstawią przyjęcia na studia zgodnie z ustawą jest świadectwo maturalne. Kandydaci będą przyjmowani według rankingu świadectw - mówi Lidia Majdecka, rzeczniczka AWF w Poznaniu.

Ponadto nie zostaną przeprowadzone kwalifikacje do grup zaawansowania na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej. Te kwalifikacje miały za zadanie przyporządkowanie kandydatów czy przyjętych studentów do odpowiednich grup zaawansowania. Będą się one odbywały po naborze, po przyjęciu na studia.


Biuro rekrutacji na studia w AWF informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną w bieżącym roku 2020 egzaminy ze sprawności fizycznej na kierunkach:fizjoterapia, turystyka i rekreacja, sport, wychowanie fizyczne nie zostaną przeprowadzone. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie będzie punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty) – czytamy w informacji opublikowanej przez AWF w Warszawie.

Uczelnia zastrzega, że kandydaci na kierunki wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja lub fizjoterapia obowiązkowo powinni umieć pływać nawet jeżeli testy nie zostaną przeprowadzone.


Konkurs świadectw

W obecnej sytuacji o przyjęciu na studia będzie decydował tzw. konkurs świadectw, czyli oceny uzyskane w szkole, wyniki matur oraz dodatkowe osiągnięcia sportowe kandydatów.


W związku z epidemią Covid-19 w bieżącym roku nie odbędą się żadne egzaminy sprawnościowe. Kandydaci będą mieli status "zdał" z pływania oraz "zdał" - 0 punktów z egzaminów sprawnościowych – informuje Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Wszyscy kandydaci na studia muszą zapoznać się z nowym planem i regulaminem rekrutacji oraz z nową post-pandemiczną rzeczywistością. W Polsce na ten moment istnieje sześć uczelni wyższych kształcących studentów w kierunkach związanych m.in. z wychowaniem fizycznym, sportem oraz fizjoterapią. Akademie Wychowania Fizycznego znajdują się w Warszawie (z filią w Białej Podlaskiej), Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu (z zamiejscowym oddziałem w Gorzowie Wielkopolskim) oraz Gdańsku.Filip Przybylski
źródło: AWF Warszawa / AWF Poznań
AWF Kraków / Bankier.pl
bottom of page