top of page

Milionowe kary za łamanie obostrzeń.

Za nieprzestrzeganie ograniczeń epidemicznych organy inspekcji sanitarnej nałożyły dotychczas ponad 4 tys. kar administracyjnych na łączną kwotę ponad 23,6 mln zł. Policja za brak maseczek czy innej osłony twarzy wymierzyła ponad 133 tys. mandatów, a do sądu skierowała ponad 26 tys. wniosków o ukaranie. Czy przedsiębiorcy zdecydują się na otwarcie siłowni gdy wisi nad nimi groźba wysokiej kary?Opinia prawna do rozporządzenia

Na profilu facebookowym Polskiej Federacji Fitness umieszczono analizę prawną wykonaną przez adwokata Nicholasa Cieslewicza.


"Poniżej załączamy - naszym zdaniem - jedną najbardziej trafnych i szczegółowych opinii prawnych, która rozkłada całe rozporządzenie na czynniki pierwsze. Tym samym opisuje wszystkie ew. wyjątki w sposób czytelny i zrozumiały." - czytamy na stronie PFF.

OPINIA_PRAWNA_FITNESS_ROZP
.pdf
Download PDF • 185KB

Otwierać czy nie otwierać?

W sieci zawrzało po opublikowaniu kolejnego rozporządzenia, które mocno ogranicza funkcjonowanie klubów fitness. Wielu przedsiębiorców mówi wprost, że będą świadomie łamać obostrzenia ponieważ nie mają już nic do stracenia. Przed podjęciem decyzji warto mieć pełen obraz sytuacji i konsekwencji jakie grożą za nieprzestrzeganie obostrzeń. Czasem wystarczy też chłodna kalkulacja. Są osoby i przedsiębiorcy, którzy będą w stanie wytrzymać jedną czy drugą karę administracyjną [oczywiście w momencie niestosowania się do rozp.], która może wynosić do 30.000 zł i od której można odwołać się dopiero po jej uiszczeniu, ponieważ jej wymagalność i ew. egzekucja komornicza może nastąpić w przypadku braku płatności w/w kary w ciągu 7 dni od wezwania do jej opłaty. Wszelkie walki w sądzie mogą nastąpić dopiero po jej opłaceniu - i oczywiście - wg. obecnej litery prawa, wygrana powinna być po stronie przedsiębiorcy. Główną przeszkodą tutaj jest wówczas czas i ew. ilość środków finansowych, jaką dany przedsiębiorca może przeznaczyć na walkę z systemem.


Kary idą w milionach

Prawo do wymierzania kar za nieprzestrzeganie obostrzeń mają także organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wojewódzcy i powiatowi inspektorzy sanitarni). Przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pozwalają im na karanie za nieprzestrzeganie następujących ograniczeń epidemicznych:

  • omijanie nakazu kwarantanny: kara od 5 do 30 tys. zł

  • zakaz sprzedaż określonych towarów: kara od 10 do 30 tys. zł

  • zakaz prowadzenia określonej działalności: kara od 10 do 30 tys. zł

  • nakaz udostępniana lokali: kara od 5 do 10 tys. zł

  • nakaz noszenia maseczek: kara od 5 do 10 tys. zł.

W sumie, jak poinformował Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego, inspekcja sanitarna do 23 listopada nałożyła 4376 kar administracyjnych za nieprzestrzeganie ograniczeń epidemicznych na łączną kwotę 23 698 472 zł. Od tych decyzji odwołano się w 1512 przypadkach, 795 kar uchylono.


Analiza rozporządzenia graficznie

Poniżej przedstawiamy analizę rozporządzenia wykonanej przez Polską Federację Fitness, z podziałem na możliwości działania poszczególnych obiektów z naszego sektora. Głównym determinantem dot. poniższej tabeli jest najczęściej występujące PKD w danej działalności.
Renata Roman
źródło: PFF
bottom of page