top of page

Najnowsze badania potwierdzają, siłownie są bezpieczne!


Badanie SafeACTiVE - niezależna ocena mierząca ryzyko zakażenia COVID-19 w klubach fitness i obiektach rekreacyjnych. Wstępne wyniki wskazują na wyjątkowo niskie poziomy ryzyka zakażeniem Covid-19.EuropeActive, wiodące stowarzyszenie non-profit w europejskim sektorze fitness i aktywności fizycznej, ogłosiło, że wstępne dane zebrane przez King Juan Carlos University oraz AWRC-Sheffield Hallam University ujawniają niezwykle niskie poziomy ryzyka Covid-19 w klubach fitness. Przy ponad 62 milionach analizowanych wizyt średni wskaźnik infekcji wynosi zaledwie 0,78 na 100 000 wizyt.


Metodologia Badań

Podstawową metodą badawczą była ankieta przeprowadzona wśród europejskich operatorów fitness. Ankieta składała się z serii pytań dotyczących konkretnej placówki / obiektu oraz wszelkich potwierdzonych przypadków Covid-19 (użytkownicy / członkowie i personel). Obiekty fitness i rekreacyjne, które uczestniczyły w programie, proszone były o dostarczanie informacji na temat całkowitej liczby wizyt w tygodniu od ich ponownego otwarcia w trybie tydzień po tygodniu oraz przy wykorzystaniu danych dostarczonych przez ich systemy dostępu / członkostwa.


Opublikowaliśmy wiele opartych na faktach artykułów na temat społeczno-gospodarczej wartości naszego sektora dla społeczeństwa oraz pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na układ odpornościowy. Badanie to dostarczy naszym krajowym stowarzyszeniom partnerskim i innym interesariuszom w całej Europie ważnego argumentu na rzecz odpowiedzialności i bezpieczeństwa sektora fitness - powiedział Dyrektor generalny EuropeActive Andreas Paulsen.

Wyniki badania

Od oficjalnego uruchomienia badań 25 września 2020 r., partnerzy zajmujący się badaniami i oceną zebrali dane na podstawie ponad 62 milionów wizyt w klubach fitness i obiektach rekreacyjnych, przy czym tylko 487 przypadków Covid-19 (zarówno członków, jak i personelu) zgłoszono od operatorów z Niemiec, Francji, Szwecji, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Norwegii, Szwajcarii, Czech, Polski, Danii, Luksemburga i Wielkiej Brytanii.


Cel badań

Badanie SafeACTiVE, zlecone przez Centrum Badawcze EuropeActive THINK Active, ma na celu wykazanie względnego ryzyka zakażenia Covid-19 w klubach fitness. Zebrane dane mają na celu złagodzenie obaw związanych ze zdrowiem publicznym (zarówno użytkowników, jak i członków), potwierdzając, że kluby fitness są bezpiecznymi środowiskami o stosunkowo niskim ryzyku zakażenia Covid-19 i stanowią dla sektora fitness i aktywności fizycznej silny argument za pozostaniem otwartym podczas przyszłych wybuchów chorób zakaźnych.


Dyrektor Advanced Wellbeing Research Center na Sheffield Hallam University prof. Rob Copeland stwierdził, że „Dane z badania SafeACTiVE pokazują, że siłownie w całej UE to bezpieczne miejsce do pracy i ćwiczeń. Zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się Covid-19 musi być naszym głównym celem, ale musimy również zapewnić naszym społecznościom wsparcie i możliwość pozostania aktywnymi. Wiemy, że sprawność fizyczna może pomóc zmniejszyć dotkliwość zakażenia Covid-19, a ponadto bycie aktywnym może pomóc nam radzić sobie psychicznie w obliczu drugiej fali pandemii w Europie ”.Kasia Skowrończyk
źródło: materiały prasowe
bottom of page