top of page

Ostatnia szansa branży fitness!

2.11.2020 r. przedstawiciele branży: wydarzeń i spotkań, fitness, gastronomicznej i hotelarskiej, których działalność została ograniczona w związku z pandemią SARS-CoV-2 wystosowali do Premiera RP – Mateusza Morawieckiego, a także szefów najważniejszych resortów w Polsce pismo zawierające kluczowe postulaty dotyczące opracowania sektorowych form pomocy.


foto: Lif-e Polska - Grzegorz Trzpil


Przedstawiciele branż, które ze względu na obostrzenia państwowe, nie są w stanie dalej ekonomicznie funkcjonować, przygotowali pakiet kompleksowych rozwiązań, które pozwolą na wsparcie, ale przede wszystkim na umożliwienie dalszej egzystencji takich gałęzi polskiej gospodarki, jak m.in.:


  • fitness,

  • hotelarstwo,

  • gastronomia,

  • transport autokarowy,

  • branży spotkań i wydarzeń (tzw. „eventy”, w tym m.in.: konferencje/targi/kongresy/turystyka biznesowa czy wydarzenia artystyczno-rozrywkowe, jak np. koncerty/festiwale muzyczne oraz firmy z zaplecza technicznego, wydarzeń, targów, imprez rozrywkowo-artystycznych).


Przygotowane postulaty mają znaczenie strategiczne, bowiem sytuacja zamkniętych sektorów gospodarki, w związku z rozwijającą się dynamicznie pandemią pogarsza się z dnia na dzień, stawiając branże: wydarzeń i spotkań, fitness, gastronomiczną i hotelarską na krawędzi dalszego przetrwania.


Nowe postulaty branży fitness

Zaproponowane do tej pory rozwiązania, jak np. zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r., absolutnie nie przystają do wyzwań ekonomicznych, przed jakimi staje prawie 3 miliony pracowników (hotele, fitness, gastronomia, transport, branża wydarzeń i spotkań).


1. UMORZENIE W 100% SUBWENCJI PFR DLA FIRM Z SEKTORA BRANŻ DOTKNIĘTYCH OGRANICZENIAMI.

● umorzenie subwencji PFR dla przedsiębiorstw z sektora najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek przychodów rok do roku o minimum 50%, w dowolnych dwóch miesiącach, od lipca 2020 r. do zakończenia stanu epidemicznego.


2. DODATKOWY NABÓR SUBWENCJI PFR DLA BRANŻ DOTKNIĘTYCH OGRANICZENIAMI.

● Możliwość ponownego naboru wniosków do PFR dla firm z sektora najbardziej

poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek przychodów rok do roku

o minimum 50%, w dowolnych 4 miesiącach, od lipca 2020 do zakończenia stanu

epidemicznego, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.


3. REKOMPENSATY ZA OKRES OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW.

● Dofinansowanie działalności w wysokości 50% przychodów odpowiadających

analogicznemu okresowi z 2019 r., przez czas trwania ograniczenia działalności danej branży.


4. KREDYTY/LEASINGI.

● Zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych/rat leasingowych dla firm z sektora

najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek dochodów rok do roku o minimum 50%, w dowolnych dwóch miesiącach, od września 2020 r. .


5. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PRACY.

● Dofinansowanie do obniżonego wynagrodzenia do 80% etatu, w wysokości 40%

pierwotnego wynagrodzenia.

● Dofinansowanie przestojowego w przypadku obniżenia wynagrodzenia o 50%,

w kwocie minimalnego wynagrodzenia (w okresie od października 2020 r. do marca

● 2021 r.) lub przez okres zamknięcia branży + 1 miesiąc na ponowny “rozruch”

przedsiębiorstwa.

● Abolicja składek ZUS oraz postojowe (w tym dot. umów cywilnoprawnych) w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. dla wszystkich przedsiębiorstw z naszych branż (w tym włączenie dodatkowych PKD, jak m.in. 73.11.z).


6. KRYTERIUM SPADKU OBROTÓW DO ZASTOSOWANIA WE WSZYSTKICH FORMACH POMOCY ZE STRONY PAŃSTWA, WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ POPRZEZ PKD BRANŻY/PRZEMYSŁU SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTEGO PRZEZ KRYZYS.

● Zastosowanie kryterium spadku obrotów połączonego z określonym kodem PKD lub oświadczeniem przedsiębiorcy dot. funkcjonowania w branży, która, poprzez

ograniczenia ze strony administracji państwowej, poniosła i ponosi dotkliwe straty.


Wspólne stanowisko wyrażone w opracowanym dokumencie podpisali:

Rafał Krzycki – Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej,

Marcin Mączyński - Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego,

Tomasz Napiórkowski – Polska Federacja Fitness,

Bartosz Bieszyński – Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.


Pismo zostało wysłane do następujących osób:

• Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów;

• Pan Andrzej Gut - Mostowy - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy

i Technologii;

• Pani Olga Semeniuk - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii;

• Pan Bartłomiej Marczuk - Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju;

• Pani Elżbieta Witek - Marszałek Sejmu RP;

• Pan Tomasz Grodzki - Marszałek Senatu RP;

• Przewodniczący klubów / kół poselskich / senackich;

• Pan Andrzej Malinowski - Prezydent Pracodawców RP;

• Pan Maciej Witucki - Prezydent Konfederacji Pracodawców Lewiatan.


6.11.2020 r. reprezentanci branż planują złożyć osobiście petycję w wyżej wymienionych instytucjach.


Filip Przybylski
źródło: PFF
bottom of page