top of page

Pakiet działań antykryzysowych dla firm!


Rząd chce kontynuować pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci kryzysem wywołanym przez COVID-19. Tak, jak na wiosnę, celem jest ratowanie firm i ochrona Polaków przed bezrobociem. Wsparcie polegać będzie na długoterminowych pożyczkach, dofinansowaniu do zatrudnienia, przedłużeniu postojowego, czy zwolnieniu ze składek na ZUS. Dotychczasowa pomoc rządu dla polskiej gospodarki przekroczyła już 150 mld zł.Ratunek dla firm: 10 działań antykryzysowych rządu

Aby pomóc przedsiębiorcom, zaplanowano realne wsparcie, które będzie służyło ochronie miejsc pracy Polaków.


Dofinansowanie kosztów stałych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)

 • Przekazanie dla firm subwencji w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych. Warunkiem będzie spadek przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.

 • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

 • Planowany termin: do połowy grudnia. Planowany start: styczeń 2021 r.

Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju

 • Umorzenie subwencji finansowej z PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warunkiem będzie skumulowany spadek przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.

 • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

 • Planowany termin umorzenia: I połowa 2021 r.

Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2021 r. (wypłaty)

 • Zmienione zasady liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych – z obecnego: marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r. Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP.

 • Rozwiązanie przeznaczone jest dla dużych firm oraz dużych MŚP i obejmuje wszystkie branże.

 • Planowany termin: do połowy grudnia.

Pożyczki długoterminowe z gwarancją

 • Kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowej dla dużych firm. Z Komisją Europejską rząd będzie konsultować możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami.

 • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi, a także dla wszystkich branż.

Dofinansowanie do zatrudnienia

 • kontynuacja dopłaty do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

 • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

Przedłużenie postojowego

 • Przedłużenie wypłatę postojowego dla branż objętych restrykcjami.

Zwolnienie ze składek na ZUS

 • Przedłużenie zwolnienia ze składek na ZUS dla branż dotkniętych restrykcjami.

Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes”

 • Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia. Dofinansowanie dotyczyć będzie nie tylko nowej działalności, ale także zmiany jej aktualnego zakresu.  

 • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

Polityka drugiej szansy

 • Agencja Rozwoju Przemysłu będzie dofinansowywała koszty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw.

 • Rozwiązanie przeznaczone dla firm w restrukturyzacji.

Dofinansowanie leasingu

 • Agencja Rozwoju Przemysłu będzie pokrywała koszty leasingu. Rozwiązanie przeznaczone dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.Dotychczasowa pomoc rządu dla polskiej gospodarki w ramach Tarczy Antykryzysowej i Finansowej

Od wiosny rząd aktywnie wspiera polskie firmy, aby mogły poradzić sobie z kryzysem wywołanym przez COVID-19. Do tej pory w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej PFR przeznaczył przedsiębiorcom i pracownikom pomoc o wartości 150 mld zł, w tym m.in.:

 • 60,8 mld zł na działania pomocowe realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju;

 • 26,8 mld zł na działania pomocowe realizowane przez byłe Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

 • 23,9 mld zł z przeznaczeniem m.in. na kredyty dla MŚP z gwarancjami;

 • 17,0 mld na zwolnienie ze składek ZUS;

 • 14,4 mld zł na kredyty dla dużych i średnich firm;

 • 5,0 mld na świadczenie postojowe;

 • 1,13 mld zł na finansowanie UE dla MŚP;

 • 312,9 mln na dodatek solidarnościowy.Kasia Skowrończyk
źródło: gov.pl
bottom of page