top of page

Ponad połowa Polaków chce otwarcia siłowni!


Trwanie rządu przy obecnych restrykcjach i utrzymywanie kilkudziesięciu branż w stanie "zamrożenia" może odbić się na jego notowaniach. Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Business Insider Polska wynika, że Polacy pozytywnie oceniają otwieranie się kolejnych branż wbrew rządowym zakazom. Przedsiębiorców popierają nawet wyborcy PiS.Poparcie dla buntu

Większość Polaków bowiem pozytywnie ocenia otwarcie niemal każdej zamrożonej branży wbrew rządowym zakazom. Jedynym wyjątkiem są kluby i dyskoteki.


W przypadku hoteli i pensjonatów otwarcie popiera 69,2 proc. społeczeństwa. Zdecydowanie pozytywnie ocenia je 31,6 proc., a raczej pozytywnie 37,6 proc. Jeszcze większe poparcie społeczne ma otwarcie stacji i wyciągów narciarskich – pozytywnie odnosi się do takich ruchów 74,9 proc. Przeciwnego zdania jest zaledwie co piąty ankietowany. 69,6 proc. ankietowanych popiera otwieranie się restauracji. Nieco mniej, bo 65,4 proc. zapytanych pozytywnie odnosi się do otwarcia kawiarni.


Z kolei 59,2 proc. popiera bunt siłowni i klubów fitness.

Tak szerokiego poparcia społecznego nie ma jedynie otwieranie klubów i dyskotek. Pozytywnie myśli o nim zaledwie 23,9 proc. respondentów.


Gdyby decydowali Polacy

Z kolei odpowiedzi na pytania, w których odpowiadający musieliby ponieść odpowiedzialność za swoją decyzję, czyli: "Gdyby mógł Pan/Pani zdecydować o otwarciu lub zamknięciu branż, to jaką decyzję podjął/ęła w sprawie następujących?”, kształtują się następująco:


Hotele i pensjonaty:

 • Zdecydowanie otworzył – 37 proc.

 • Raczej otworzył – 37,8 proc.

 • Raczej pozostawił zamknięte – 15,9 proc.

 • Zdecydowanie pozostawił zamknięte – 6,7 proc.

 • Nie wiem/Trudno powiedzieć – 2,5 proc.

Stacje i wyciągi narciarskie:

 • Zdecydowanie otworzył – 46 proc.

 • Raczej otworzył – 30,6 proc.

 • Raczej pozostawił zamknięte – 11 proc.

 • Zdecydowanie pozostawił zamknięte – 8,5 proc.

 • Nie wiem/Trudno powiedzieć – 4 proc.

Restauracje:

 • Zdecydowanie otworzył – 33,4 proc.

 • Raczej otworzył – 39,1 proc.

 • Raczej pozostawił zamknięte – 15,1 proc.

 • Zdecydowanie pozostawił zamknięte – 7,4 proc.

 • Nie wiem/Trudno powiedzieć – 5 proc.

Kawiarnie:

 • Zdecydowanie otworzył – 30,4 proc.

 • Raczej otworzył – 40,8 proc.

 • Raczej pozostawił zamknięte – 15,9 proc.

 • Zdecydowanie pozostawił zamknięte – 7,8 proc.

 • Nie wiem/Trudno powiedzieć – 5,2 proc.

Siłownie, kluby fitness:

 • Zdecydowanie otworzył – 31,1 proc.

 • Raczej otworzył – 29,7 proc.

 • Raczej pozostawił zamknięte – 20,6 proc.

 • Zdecydowanie pozostawił zamknięte – 12,5 proc.

 • Nie wiem/Trudno powiedzieć – 6,2 proc.

Dyskoteki/kluby nocne:

 • Zdecydowanie otworzył – 14 proc.

 • Raczej otworzył – 10,6 proc.

 • Raczej pozostawił zamknięte – 32 proc.

 • Zdecydowanie pozostawił zamknięte – 37,1 proc.

 • Nie wiem/Trudno powiedzieć – 6,2 proc.


Metodologia

Sondaż został przeprowadzony na zlecenie Business Insider Polska przez IBRiS 19 stycznia 2021 r. na grupie 1100 pełnoletnich mieszkańców Polski. Błąd oszacowania, według sondażowni wynosi 3 proc. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).
Filip Przybylski
źródło: businessinsider.com.pl
bottom of page