top of page

eREPS - Polscy Trenerzy Personalni zyskają uznanie w Europie!?


Trzy główne organizacje fitness w Polsce podpisały umowę aby współpracować w reprezentowaniu polskiej branży fitness. Polska Federacja Fitness (PFF), Federacja Pracodawców Fitness (FPF) i Polskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych (PZTP) zostały uznane za partnera NationalActive, EuropeActive.


Podstawową zasadą każdego stowarzyszenia współpracującego z EuropeActive jest to, że mają oni jak najszersze wsparcie branży od pracodawców, dostawców szkoleń, innych partnerów społecznych. PPF, FPF i PZTP w pełni spełniają ten wymóg. Posiadają idealnie przygotowane narzędzia do napędzania dalszego rozwoju i profesjonalizacji polskiego sektora fitness. - czytamy w oficjalnym komunikacie EuropeActive.


Stawiając na rozwój przyszłych kierunków fitnessu i procesów decyzyjnych, wezmą udział w spotkaniach prowadzonych przez EuropeActive, Forum Europejskiego Stowarzyszenia Fitness (EFAF).


Polska jest wiodącym krajem w zakresie rozwijania kwalifikacji trenera personalnego w oparciu o standardy EuropeActive, które są obecnie zgodne z polskimi krajowymi ramami kwalifikacji.

Współpraca ta będzie również kluczowa dla rozwoju Polskiego Rejestru Zawodowców (REPS-POL). PZTP ściśle współpracuje z EuropeActive i EREPS. Zapewni to polskim specjalistom fitness możliwość bycia częścią reprezentatywnego Krajowego Rejestru oraz współpracy z pracodawcami. Dzięki stowarzyszeniu EREPS specjaliści ci zyskają uznanie i niezbędną wiarygodność w poszukiwaniu zatrudnienia w Europie i poza nią.


„Umowa ta stanowi kamień milowy w ciągłym rozwoju polskiego sektora fitness. Łącząc się w duchu współpracy, organizacja ta zapewni impet niezbędny do zbudowania przemysłu, który współpracuje na rzecz wzrostu, dobrobytu, a przede wszystkim zwiększenia aktywności fizycznej polskich obywateli. EuropeActive oczekuje na udział w długich i satysfakcjonujących relacjach zarówno z Polskim Związkiem Narodowym, jak i REPS-POL.” - dyrektor wykonawczy EuropeActive Andreas Paulsen.

Adrian Kaźmierczak
źródło: www.europeactive.eu

bottom of page