top of page

Projekt nowelizacji ustawy o sporcie!

Cztery nowe programy stypendialne dla sportowców i trenerów klubowych! Więcej pieniędzy na sport masowy i wyczynowy w 2022 r.Od nowego roku w polskim sporcie pojawią się cztery nowe programy stypendialne - dla młodych, utalentowanych sportowców w wieku 16-23 lata oraz trenerów. Wzrosną także stypendia specjalne i świadczenia olimpijskie. Rada Ministrów przyjęła we wtorek zgłoszony przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego projekt nowelizacji ustawy o sporcie.


Zgodnie z nowelizacją ustawy, dodatkowe stypendium będą mogli otrzymać:

  • w ramach programu Team100 Junior - sportowcy w wieku 16–17 lat, co zapewni im dodatkową pomoc materialną w obszarze szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa, a także, na polu pozasportowym, umożliwi łączenie kariery sportowej z nauką;

  • w ramach programu Team100 - sportowcy w wieku 18–23 lata, co zapewni im dodatkową pomoc materialną w obszarze szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa, a także, na polu pozasportowym, umożliwi łączenie kariery sportowej z nauką lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz godne reprezentowanie Polski i jej dobrego imienia;

  • w ramach programu Team100 Trener - trenerzy, w tym trenerzy klubowi, których praca szkoleniowa jest istotna z punktu widzenia długofalowego i wieloetapowego procesu szkolenia sportowego;

  • w ramach stypendium ministra - zawodnicy, którzy znaleźli się w złożonej sytuacji sportowej lub życiowej, wymagający szczególnego wsparcia.


Operatorem wszystkich czterech programów będzie Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy.


Sportowcy oraz trenerzy będą mogli otrzymać dodatkowe stypendium sportowe w maksymalnej wysokości 4 600 zł miesięcznie.


Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmian w ustawie o sporcie zakłada także wzrost wysokości stypendiów specjalnych i świadczeń olimpijskich, m.in. tzw. „emerytura olimpijska” wzrośnie o 812,78 zł, tj. z 2844,74 zł do 3657,52 zł. Dodatkowo „emeryturą olimpijską” zostaną objęci reprezentanci Polski na olimpiadzie szachowej organizowanej przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE).


W budżecie na 2022 r. wzrosną ogólne nakłady na sport powszechny i wyczynowy.

źródło: gov.pl

bottom of page