top of page

Rząd wprowadzi "program odbudowy zdrowia".


W styczniu 2021 r. ruszyć ma program odbudowy zdrowia Polaków – zapowiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak tłumaczył szef resortu chodzi m.in. o to, by pacjenci, wychodząc z pandemii, mogli dokonać oceny stanu swojego stanu zdrowia i by nadrobić deficyt zdrowia, który został wygenerowany poprzez pandemię.Program odbudowy zdrowia Polaków zakłada rozbudowanie krajowej sieci onkologicznej i zbudowanie krajowej sieci kardiologicznej. Minister Niedzielski zapowiedział też w środę odejście w zakresie psychiatrii młodzieży od modelu lecznictwa opartego na hospitalizacji na rzecz zespołów opieki środowiskowej.


W czasie pandemii "nie dbaliśmy o swoje zdrowie tak, jak robiliśmy to wcześniej" – stwierdził minister zdrowia.

Przedstawimy "program dla osób w wieku powyżej 40 lat, którzy właśnie wpadają w ryzyko różnych zachorowań, by mogli dokonać podstawowej weryfikacji swojego stanu zdrowia, żeby wychodząc z pandemii, dokonać oceny stanu swojego stanu zdrowia" – powiedział minister Niedzielski.


Ministerstwo chce umożliwić "nadrobienie deficytu zdrowia"

Drugim elementem planu odbudowy zdrowia Polaków ma być "zdjęcie limitów ze specjalistyki". "Mamy uzgodnione z Narodowym Funduszem Zdrowia, że limity, które obowiązują w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej zostaną zniesione, bo to umożliwi nadrobienie pewnego deficytu zdrowia, który został wygenerowany poprzez pandemię, ponieważ nie dbaliśmy o swoje zdrowie tak, jak robiliśmy to wcześniej" – powiedział szef MZ.


Trzeci element strategii ukierunkowany jest na leczenie szpitalne i dotyczy tzw. głównych zabójców w Polsce, czyli raka i chorób kardiologicznych.

"Chcemy poszerzyć funkcjonalność krajowej sieci onkologicznej, wprowadzając dodatkowe elementy profilaktyczne i rozbudowując ją, ponieważ ona ma cały czas charakter pilotażu, który nie jest na terenie całego kraju jeszcze realizowany" – mówił Niedzielski.


Zapowiedział też, że zostanie zbudowana "krajowa sieć kardiologiczna, która będzie miała zdefiniowane ośrodki referencyjne, które w skoordynowany sposób będę mogły tak, jak w onkologii – prowadzić pacjenta między różnymi fazami leczenia".


MZ: zdrowie psychiczne jednym ze skutków ubocznych pandemii

Szef resortu zdrowia zwrócił uwagę, że jednym z ubocznych skutków pandemii jest coraz słabsze zdrowie psychiczne młodych obywateli.

"Czas odosobnienia, izolacji, ograniczania kontaktów międzyludzkich szczególnie źle odbija się w grupie młodzieży. Wydaje się, że to ona jest tą pandemią od strony psychicznej najbardziej dotknięta, dlatego będziemy kontynuowali proces rozbudowy tzw. opieki środowiskowej dla młodzieży, ale też dla osób dorosłych" – powiedział Niedzielski. Dodał, że "pilotaż dla dorosłych będzie poszerzony o kolejny rok".


"W zakresie psychiatrii i psychologii będziemy organizowali zespoły opieki środowiskowej dla młodzieży. To one na poziomie powiatowym będą gwarantowały, że zmianę modelu lecznictwa z opartego na hospitalizacji, która w przypadku młodzieży wywoływała poważną stygmatyzację w jej otoczeniu, na rzecz opieki środowiskowej.


Niedzielski zapowiedział również, że przedłużony zostanie "pilotaż dotyczący trombektomii, co najmniej o rok, po to, żeby zagwarantować ten sam dostęp do lecznictwa, który mamy w zakresie wysokospecjalistycznych usług"Kasia Skowrończyk
źródło: businessinsider.com.pl
bottom of page