top of page

Sanepid jest na TAK dla otwarcia siłowni.

W tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić nowe wytyczne dotyczące obostrzeń. Nic dotąd jednak nie wskazywało, aby wśród działających branż znalazły się siłownie i kluby fitness. Tymczasem, sanepid po spotkaniu z przedstawicielami branży jest gotów dać zielone światło na wznowienie działalności tego typu obiektów.
Takie porozumienie nie oznacza jednak, że siłownie mogą zostać otwarte. Potrzebna jest jeszcze zgoda Rady Medycznej działającej przy premierze oraz decyzja całego rządu.

Branża fitness podczas spotkania z sanepidem zaproponowała szereg rygorów bezpieczeństwa, np. limity wstępu, odległość między klientami czy przerwy na dezynfekcję.

W zasadzie bez istotniejszych uwag, a jedynie przy drobnych sugestiach zgodzilibyśmy się, że przy tak zaproponowanym reżimie sanitarnym branża mogłaby stosunkowo bezpiecznie funkcjonować - mówi wiceszefowa sanepidu Izabela Kucharska.

Spotkanie było bardzo owocne i może doprowadzić do niespodziewanego poluzowania obostrzeń w branży fitness. Obie strony uzgodniły, jak bezpiecznie otwierać siłownie w czasach epidemii koronawirusa.”


Siłownie i kluby fitness otworzą się 1 lutego


Polska Federacja Fitness zapowiada jednak, że nie może już dłużej czekać. Niezależnie od decyzji rządu od 1 lutego na terenie całej Polski wznowi swoją działalność siłownie i kluby fitness. W otworzonych siłowniach będzie obowiązywał reżim sanitarny:

  • 1 osoba na 12 mkw,

  • 1,5 metra dystansu pomiędzy pracownikami i ćwiczącymi,

  • dezynfekcja rąk przed wejściem do klubu oraz po wyjściu z klubu,

  • obowiązkowe maseczki wśród pracowników oraz klientów,

  • dezynfekcja szafek przez klubowiczów po każdym użyciu,

  • rekomendowane wyłączenie co drugiego pionu szafek w szatni celem uniknięcia zagęszczenia ruchu,

  • pomiar temperatury klientów przed wejściem do klubu,

  • 30 minutowa przerwa między prowadzeniem zajęć.


Akcja #VetoBranżyFitness


Dołączenie do akcji #VetoBranżyFitness #otwieraMY mającej na celu otwarcie branży fitness niezależnie od dalszych decyzji rządu, jest dobrowolne. Każdy przedsiębiorca musi liczyć się z ew. licznymi kontrolami, próbami pociągania do odpowiedzialności z tytułu kar administracyjnych itp. Ostateczna odpowiedzialność ZAWSZE spoczywa na przedsiębiorcy - tak jak w biznesie. Decyzja o otwarciu obiektu powinna być oparta o finalną analizę zysków i strat. Faktem jednak jest, że nie mamy co liczyć na szybkie otwarcie ze strony rządu, zatem jeśli chcemy działać, to musimy otworzyć się Sami. Czemu data 01.02.2021, a nie np. 18.01.2021? Jest to czas na przygotowanie oraz przeszkolenie pracowników w kwestii wszelkich zasad postępowania podczas kontroli, znajomości dokumentów oraz przepisów. Jest to również czas na przygotowanie oznaczeń sanitarnych oraz całego obiektu do opisanego wcześniej rekomendowanego reżimu sanitarnego.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM !


źródło: Biuro Rzecznika MŚP
bottom of page