top of page

Sport po lockdownie okiem Benefit Systems


W poniedziałek, 24 sierpnia 2020 r. odbył się czat inwestorski z członkiem zarządu ds. finansowych Benefit Systems, Bartoszem Józefiakiem. Podczas spotkania omówione zostały wyniki finansowe za II kwartał 2020 roku. Poruszono również ważne kwestie dotyczące branży fitness i jej przyszłości.Inwestorzy zadawali również pytania na specjalnym czacie o wpływ pandemii na branżę sportową, program MultiSport, sytuację biznesową na rynkach zagranicznych oraz plany inwestycyjne. W spotkaniu wzięło udział około 400 osób, a prezes zarządu odpowiedział na ponad 20 pytań. Wybraliśmy kilka najważniejszych zagadnień dotyczących klubów fitness. Całość można przeczytać na stronie strefainwestorow.pl


Jak Pan ocenia przyszłość rynku przez zmiany, jakie zaszły z powodu pandemii? Czy nie sądzi Pan, że nastąpiły już pewne trwałe zmiany i ruch w klubach sportowych/siłowniach nigdy nie wróci do normy?


Bartosz Józefiak: Obserwujemy trendy w ruchu na siłowniach własnych oraz aktywność użytkowników MultiSport zarówno w Polsce jak i na innych rynkach. Jeśli chodzi o MultiSportowców, to na wszystkich naszych rynkach obserwowaliśmy podobny schemat – spadek ruchu w pierwszych tygodniach po otwarciu; po którym następował stopniowy powrót do normalności. Aktualnie obserwujemy podobny poziom aktywności jak w analogicznym okresie roku ubiegłego; choć oczywiście w Polsce kart MultiSport jest mniej niż było w zeszłym roku.

Jeśli chodzi o aktywność ‘karnetowiczów’ jest ona nieco niższa niż w roku ubiegłym, ale również z tygodnia na tydzień się normalizuje.

Ruch jest oczywiście mniejszy niż w roku ubiegłym, ale wydaje się, że w długim terminie wrócimy do normalności. Co więcej, nie można wykluczyć, że epidemia COVID-19 w długim terminie może wpłynąć na zwiększenie społecznej świadomości w obszarze ochrony zdrowia i podnoszenia odporności, co z kolei może generować popyt na usługi związane z aktywnością fizyczną. Jeśli tak się stanie, to możemy spodziewać się, że percepcja klubów sportowych i siłowni zmieni się z tylko miejsca do ćwiczeń czy wyrzeźbienia ciała, na bycie częścią wielokanałowego dbania o zdrowie, razem z diagnostyką przez różne urządzenia podłączone do sieci (wearables), dietą online i treningami online.


Czy wg Pana treningi on-line mogą być realną alternatywą dla fizycznej obecności na siłowni? Jak wygląda korzystanie z tego rodzaju aktywności przez użytkowników Multisport?


Bartosz Józefiak: Dla pewnej grupy użytkowników treningi online mogą być alternatywą dla ćwiczeń na siłowni. Zwłaszcza wtedy, kiedy te siłownie nie były dostępne i nie było innej alternatywy. W trakcie lockdown widzieliśmy spore zainteresowanie tego typu aktywnością – 30% wszystkich kart MultiSport pozostało niezawieszonych, a ich użytkownicy mieli dostęp do naszych funkcjonalności online, z których treningi online cieszyły się największą popularnością. Jednak, według nas, dla większości użytkowników i ćwiczących w klubach treningi online nie zastąpią wizyt na siłowniach. Wizyty w klubie to dostęp do trenerów, specjalistycznego sprzętu; może mieć też wymiar motywacyjny i społeczny (zajęcia w grupach). Obserwowane w ostatnich tygodniach aktywność MultiSportowców na siłowniach wydaje się popierać tę tezę. Choć niewątpliwie będziemy też kontynuować działania w formule online, by zaadresować potrzeby tej grupy użytkowników, którzy preferuję tę formę aktywności fizycznej.


Jak pandemia wpłynęła na Państwa plany inwestycyjne?


Bartosz Józefiak: W tym roku planujemy ograniczyć wydatki do maksymalnie 50-60 mln zł. Przesunęliśmy plany otwarć klubów na przyszły rok; koncentrujemy się na tych najbardziej potrzebnych wydatkach inwestycyjnych. W przyszłym roku planujemy powrócić do otwierania klubów – zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych – ich liczba będzie zależała od rozwoju biznesu kartowego.

W tym roku wydatki inwestycyjne będą na wyjątkowo niskim poziomie, w przyszłym roku – jeśli nie będzie kolejnych lockdownów – oczekujemy powrotu do wyższych poziomów, które będą wspierały długoterminowy wzrost Grupy Kapitałowej. Oprócz wydatków na nowe kluby i remonty, niezmiennie będziemy też inwestować w systemy IT wspierające sprzedaż oraz ‘user experience’.


Czy są w planie kolejne zamknięcia klubów, które są na granicy rentowności albo są trwale nierentowne?


Bartosz Józefiak: Analizujemy kolejne najmniej rentowne lokalizacje; są to już jednak pojedyncze przypadki.


Jaki macie Państwo plan na wypadek kolejnego lock-downu na jesieni?


Bartosz Józefiak: Kolejny ogólnokrajowy lockdown wydaje nam się mało prawdopodobny z uwagi na duże obciążenie dla gospodarki. Podejmujemy jednak działania, by być przygotowanym na taką ewentualność – rozwijamy naszą ofertą online zarówno w obszarze kart sportowych (Strefa Użytkownika) jak i klubów fitness (platforma Yes2Move). Rozpoczęliśmy również pracę nad produktem komplementarnym dla karty sportowej, adresowanym dla osób, które są zainteresowane zdrowym trybem życia, ale niekoniecznie tylko ćwiczeniami na siłowni.


Jak wygląda obecna sytuacja jeśli chodzi o wykorzystanie kart? Czy 50% użytkowników wróciło do aktywności?


Bartosz Józefiak: Na wszystkich rynkach obserwowaliśmy podobny schemat – wyraźny spadek aktywności użytkowników MultiSport w pierwszych tygodniach po otwarciu; po którym następował stopniowy powrót do normalnego poziomu. W sierpniu aktywność jest porównywalna jak w analogicznym okresie roku ubiegłego – zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych.Renata M. Roman 
źródło: strefainwestorów.pl

bottom of page