top of page

Tarcza 6.0 podpisana przez prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda podpisał tarczę antykryzysową 6.0, czyli rozwiązanie, które ma wspomóc branże najbardziej dotknięte drugą falą pandemii koronawirusa. Będą z niego mogli skorzystać przedsiębiorcy z około 40 branż.
Prezydent Andrzej Duda podpisał kolejny program wsparcia dla przedsiębiorców. Tak zwana tarcza antykryzysowa 6.0 skierowana jest do branż, które najmocniej ucierpiały podczas drugiej fali koronawirusa. Zaliczają się do nich m.in. handel, turystyka, siłownie, czy transport.

Tarcza 6.0 – na co może liczyć przedsiębiorca?

Według założeń ustawy, przedsiębiorcy mogą liczyć na następującą pomoc:

  • Świadczenia postojowe w wysokości około 2 tys. zł miesięcznie

  • Zwolnienia ze składek ZUS

  • Dotacje do wysokości 5 tys. zł

  • Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na utrzymanie miejsc pracy (2 tys. zł)

Tarcza antykryzysowa 6.0. Poprawki Senatu

Ustawa zasłynęła tym, że senatorowie przyjęli do niej aż 452 poprawki. Zakładają one m.in. rozszerzenie kręgu firm, które mogłyby korzystać z pomocy rządowej dla firm o kolejne, dodatkowe kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Katalog branż, objętych pomocą rozszerzono m.in. o firmy cateringowe i transportowe, a także wynajem i dzierżawę niektórych maszyn, agentów turystycznych czy firmy zajmujące się organizacją przedsięwzięć artystycznych (niewyszczególnionych w wersji przyjętej przez Sejm) i niektórych form działalności rozrywkowej i rekreacyjnej, a także prowadzących ośrodki lecznictwa uzdrowiskowego.

Wsparcie ma przysługiwać także przedsiębiorcom powstałym w wyniku przekształcenia.

Tarcza antykryzysowa rozszerzona

W nowelizacji znalazł się też przepis umożliwiający Radzie Ministrów wydanie rozporządzenia poszerzającego zakres branż, w których przedsiębiorcy mogą skorzystać z proponowanych instrumentów, jak i wydłużenia proponowanego okresu wsparcia. Zgodnie z nowelizacją, przysługuje ono za listopad 2020 r., ale wnioski w tej sprawie mogą być składane do 10 czerwca 2021 r., a świadczenia mogą być wypłacane do końca czerwca 2021 r.

Nowelizacja zakłada także zwolnienie z opłaty targowej za 2021 r. z jednoczesną rekompensatą dla samorządów. Zakładając taką samą wysokość wpływów z tytułu opłaty targowej w 2021 r., jak w 2019 r., wartość utraconych dochodów kształtowałaby się na poziomie ok. 139 mln zł. Rekompensata dla gmin wyniosłaby około 137 mln zł. Środki na ten cel miałyby pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

A.K.
bottom of page