top of page

Tarcza nie dla każdego z branży fitness.

"Branża fitness jest wymieniona na liście kodów objętych #TarczaAntykryzysowa i #TarczaPFR. Niestety, ze względu na to, że przepisy Unii Europejskiej uzależniają możliwość udzielenia wsparcia od zatrudnienia co najmniej jednej osoby na umowę o pracę, większość firm pieniędzy z Tarczy Finansowej nie otrzyma, bo 85% siłowni zatrudniało tylko na umowę-zlecenie" – mówi Adam Abramowicz w rozmowie red. Maciejem Pawlakiem w weekendowym wydaniu Gazeta Polska Codziennie.W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 o wartości 13 mld zł mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać subwencję finansową PFR. Subwencja finansowa będzie mieć bezzwrotny charakter, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie udzielania subwencji i w umowie subwencji finansowej.


Wszystkie branże, które były zamknięte, najpierw na wiosnę – oprócz siłowni, saun, basenów czy solariów, to także gastronomia i turystyka – są zagrożone bankructwem. Środki, które na wiosnę były obfite i dotarły do przedsiębiorców z tych branż, zostały przez nich zużyte w całości w czasie pierwszego lockdownu.

Czy PFR ma jakieś programy pomocy dla przedsiębiorców niezatrudniających żadnych osób? Tarcza Finansowa PFR nie przewiduje możliwości otrzymania subwencji przez przedsiębiorcę niezatrudniającego żadnych osób. Warunkiem kwalifikacji do programu jest zatrudnienie co najmniej 1 pracownika na dzień 31 grudnia 2019 roku, a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na ten dzień – na dzień 31 lipca 2020 roku.


Aby uzyskać wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0, mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy:

 • muszą prowadzić działalność gospodarczą 31 grudnia 2019 roku oraz w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej (w dniu złożenia wniosku przedsiębiorca nie może być w stanie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji)

 • muszą prowadzić działalność w jednym lub więcej ze wskazanych kodów PKD w trzech datach, czyli: 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 roku i w dniu składania wniosku o subwencję

 • muszą odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w jednym z dwóch okresów:

 • od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

 • od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Ważne! Na potrzeby obliczenia spadku obrotów będzie brana pod uwagę całość obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w porównywanych okresach, a nie tylko obroty z działalności w ramach wybranych 45 kodów PKD.
 • nie mogą posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 roku lub na 31 grudnia 2020 roku, lub na dzień złożenia wniosku o subwencję, przy czym nie będą uznawane za zaległość:

 • rozłożenie płatności podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne na raty lub jej odroczenie

 • zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej

 • złożenie wniosku do ZUS o brak płatności składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tarcz antykryzysowych.

W przypadku mikroprzedsiębiorców, czyli firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz mających obroty lub sumę bilansową poniżej 2 mln euro:

 • kwota subwencji będzie zależna od wielkości spadku przychodów i wyniesie:

 • 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30–60%

 • 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60%

 • maksymalna kwota subwencji wyniesie 324 000 zł

 • istnieje możliwość umorzenia do 100% subwencji w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorców, czyli firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników oraz mających obroty poniżej 50 mln euro lub sumę bilansową poniżej 43 mln euro

 • firma musi odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie kwalifikowanym trwającym (pokrycie kosztów stałych będzie możliwe za okres, w którym przedsiębiorca):

 • od 1 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (spadek obrotów gospodarczych oparty na danych rzeczywistych)

 • od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku (spadek obrotów gospodarczych oparty na predykcji, a w przypadku składania wniosku w chwili posiadania danych rzeczywistych – oparty na danych rzeczywistych)

 • firma musi wykazać koszty stałe w okresie kwalifikowanym

 • subwencja jest wypłacana w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021.

 • maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika.

źródło: materiały prasowe
bottom of page