top of page

Ogólnokrajowa akcja "Zdrowa Polska"

Od wieków zdrowie postrzegane było jako największa wartość. Obecnie stało się jeszcze cenniejsze niż raptem rok temu. Pandemia spowodowała, że jest ono naszym priorytetem. Wielu doceniło fakt, że może się nim cieszyć, a inni żałują, że nie zatroszczyli się o nie wcześniej. O zdrowie należy dbać i robić wszystko, aby jak najdłużej je utrzymać.



#Zdrowapolska to ogólnokrajowa akcja skierowana do wszystkich mieszkańców naszego kraju. Projekt opiera się na szeroko pojętej edukacji zdrowotnej mieszkańców Polski – bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy warunki ekonomiczne. Udział w projekcie jest zupełnie bezpłatny.

Projekt ma nauczyć Polaków, że odpowiednie działania prozdrowotne mogą stać się skutecznym sposobem na zwalczanie niedomagań i chorób, zgodnie z założeniem: lepiej zapobiegać niż leczyć. Celem jest stworzyć zdrowe, pełne energii społeczeństwo. Nacisk kładziony jest na profilaktykę i działania prewencyjne. Hasło akcji brzmi: zamiast szpitala, zdrowie ducha i ciała.


Misja akcji #zdrowapolska:

• Promowanie zdrowego stylu życia

• Profilaktyka chorób, w tym także cywilizacyjnych

• Polepszenie świadomości zdrowia Polaków

• Edukacja w dziedzinie zdrowego odżywiania

• Propagowanie aktywności fizycznej

• Zwrócenie uwagi na stan psychiczny i emocjonalny Polaków

• Budowanie właściwych nawyków

• Współpraca w dziedzinie promocji zdrowia

• Kształtowanie postaw zdrowotnych Polaków

• Zachęcanie do troski o zdrowie zarówno swoje jak i swoich bliskich

• Zwrócenie uwagi na problem złego żywienia dzieci


Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Patryk Jankowski – twórca programu rozwoju osobistego i kompleksowego planu polepszenia zdrowia – Projekt Sukces. Trener personalny i mentalny, promotor zdrowia, autor książek i założyciel Fundacji Projekt Sukces.


Akcja #zdrowapolska promowana będzie na szeroką skalę projektem „Krok po zdrowie”. Jest to trzymiesięczne wyzwanie, które opiera się na pracy nad trzema najważniejszymi filarami zdrowia Projektu Sukces: pozytywnym myśleniu, zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej.


Każda z osób biorących udział w Wyzwaniu „Krok po zdrowie” zupełnie bezpłatnie, drogą mailową, będzie otrzymywać cotygodniowe trzy zadania (po jednym z każdego filaru). W każdym tygodniu będziemy pracować nad kolejnymi aspektami poprawy zdrowia, kondycji i jakości życia. Wyzwanie „Krok po zdrowie” jest przemyślane pod kątem merytorycznym i rzeczowym.


W ramach Wyzwania „Krok po zdrowie” oprócz niezbędnych materiałów w formie pdf-ów i filmów uczestnicy będą mogli wziąć udział w live’ach organizowanych w mediach społecznościowych. W planie mamy również podcasty i wywiady z autorytetami w dziedzinie zdrowia, sportu i medycyny.



Z racji tego, że jednym z największych problemów Polaków jest spożywanie nadmiernej ilości cukru przez okres wakacyjny dodatkowo będziemy promować akcję #wakacjebezcukru. Jej głównym celem jest edukacja na temat jego szkodliwości oraz uświadomienie, że cukier to potężny nałóg. Wspólnymi siłami rozpoczniemy walkę o porzucenie cukru – będziemy motywować, nauczać i pokazywać konkretne metody i sposoby na skuteczne pozbycie się cukrowego nałogu.


Na portalu publikowane będą materiały edukacyjne, w mediach społecznościowych i w serwisach internetowych pojawią się cykliczne spotkania na żywo oraz webinary. Stworzona zostanie również dostępna dla wszystkich uczestników grupa wsparcia. Informacje będą przesyłane także drogą mailową.

Najważniejszym założeniem jest wspólne działanie – bo tylko razem można wiele osiągnąć i sprawić, że staniemy się zdrowym narodem.


Organizatorzy zapraszają do przyłączenia się do akcji. Wszystkie firmy, które chciałyby objąć patronatem akcję prosimy o kontakt na adres kontakt@projekt-sukces.pl


źródło: materiały prasowe

bottom of page