Niejednokrotnie w gablocie z ogłoszeniami dotyczącymi wydarzeń kościelnych mogliśmy wyczytać informacje o zbliżającej się pielgrzymce do jakiegoś miejsca, żeby oddać cześć Bogu i złożyć intencje. Często też ksiądz informuje o takiej wycieczce wiernych podczas odczytywania ogłoszeń duszpasterskich. Niektórzy decydują się na pielgrzymkę, niektórzy nie. Zależy to od stopnia wiary, planów, które mamy w tym terminie czy ilości środków finansowych, które akurat posiadamy. Pielgrzymka ma nas przybliżyć do Stwórcy, lecz wymaga też wydania pewniej sumy pieniędzy. W Polsce religią, która liczy sobie najwięcej wyznawców jest chrześcijaństwo, toteż dlatego właśnie szczególną uwagę skupiamy na tej wierze.
Turystyka pielgrzymkowa to prawdopodobnie jedna z najbardziej popularnych rodzajów turystyki. Wycieczki obejmujące uczucia religijne występują w wielu wyznaniach. Oczywiście fakt pielgrzymek chrześcijan jest bardzo dobrze znany wszystkim, ale przecież nie tylko oni podróżują w celu oddania czci tym, w których wierzą.
Warto choć raz w życiu udać się na pielgrzymkę, jeżeli jest się wyznawcą jakiejś wiary. Podróż plus bycie i łączenie się we wspólnocie z ludźmi, którzy wierzą w to samo, co my, jest świetnym pomysłem.