Współcześnie turystyka nabiera coraz większego znaczenia, a właściciele pracujący w tej branży muszą się bardzo starać, aby nieustannie przyciągnąć do siebie bogatych i lojalnych klientów. O atrakcyjności danej miejscowości decydują nie tylko walory przyrodnicze i kulturalne, ale i zagospodarowanie miasta, jak sklepy, punkty gastronomiczne, hotele i apartamenty Poznań, Kraków czy Wrocław to przykłady miast, które oferują turystom wachlarz udogodnień i atrakcji, dzięki czemu cieszą się one dużym wskaźnikiem odwiedzin przez turystów krajowych i zagranicznych. Apartamenty w Poznaniu, nowoczesna architektura w Warszawie czy kulturalny i magiczny charakter Krakowa nigdy nie będą się równać z innymi miejscowościami ze względu na swój unikatowy wygląd. Polskie uzdrowiska też posiadają swój niepowtarzalny urok, ale nadal obserwuje się małe zainteresowanie nimi, ze względu na słabą ich promocję, szczególnie na skalę światową.

Niemal w każdej gminie w Polsce działają towarzystwa regionalne, ośrodki kultury i wielu ludzi pracujących nad ochroną dziedzictwa kulturowego, tworzących kulturalne „dzisiaj” i pracujących dla przyszłości. Każda gmina, wedle możliwości finansowych i potencjału turystyczno- uzdrowiskowego, tworzy swoje systemy promocyjne i informacyjne. Należą do nich: Centrum Informacji Turystycznej, informacja internetowa, informacja i promocja przez publikacje i udział w imprezach promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych na terenie Gmin oraz system wizualizacji obszaru – w fazie początkowej i zdezintegrowanej. Promocją i rozwojem polskich uzdrowisk zajmują się także inne instytucje państwowe. Jedną z nich jest Polska Izba Turystyki, która jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, a także Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., która istnieje na polskim rynku inwestycji turystycznych od 1993 roku. Promocją miejscowości i uzdrowisk polskich zajmuje się także Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki RP. Departament odpowiada głównie za programowanie rozwoju, kształtowanie mechanizmów prawno-ekonomicznych oraz promocję turystyki na rynku krajowym i zagranicznym.

Jedną z ważniejszych, a zarazem najbardziej odpowiedzialną organizacją za rozwój, a tym samym za promocję polskich uzdrowisk jest Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, na czele którego stoi były burmistrz gminy i miasta Krynica-Zdrój mgr Jan Golba- obecny Prezes Zarządu SGURP oraz zastępca Burmistrza miasta i gminy Szczawnica. Członkowie tego stowarzyszenia zajmują się rozwojem i promocją turystyki uzdrowiskowej na terenie naszego kraju, która staje się coraz bardziej popularna , nie tylko wśród starszych ludzi. Gminy uzdrowiskowe wymagają jednak modernizacji i dostosowania się do wymogów i standardów europejskich.