Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci to wspaniała okazja do połączenia wypoczynku z aktywną rehabilitacją. Ich celem jest przede wszystkim ogólna poprawa sprawności psychofizycznej, a także pobudzenie i rozwijanie zainteresowań. To także doskonały sposób na rozwijanie umiejętności społecznych uczestników poprzez zawiązywanie nowych znajomości oraz aktywności w grupie.

Program turnusu zawiera elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej, a także obejmuje zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz kulturalno-oświatowe.

Morze jest częstym wyborem dla tego typu rehabilitacji. Turnus rehabilitacyjny dla dzieci nad morzem to świetne miejsce, w którym dzieci mogą cieszyć się z miło spędzonych chwil nad wodą.

Turnusy organizowane są w grupach liczących nie mniej niż 20 uczestników i trwają co najmniej 14 dni. Organizowane są one przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z dofinansowania do turnusów mogą skorzystać wszystkie osoby niepełnosprawne.