Białoruś to kraj zapomniany przez turytów. Polscy turyści twierdzą, że jest tam bardzo niebezpiecznie. Jednak kiedy mamy okazję poznać jakiegokolwiek człowieka pochodzącego z Białoruś, możemy przekonać się, że tak naprawdę to oni uważają, że w naszym kraju jest niebezpiecznie w stosunku do ich ojczyzny. Białoruś nie jest chętnie odwiedzany przez polskich turystów. Jest to kraj tak mało chętnie odwiedzany jak Afganistan,albo na przykład Sudan, czy Syria. Jest to spowodowane także tym, że ten kraj jest ponadto uznawany przez polskich turystów za mało atrakcyjny turystycznie – przyroda jest uznawana za taką samą jak nasza, a ceny mimo że są niższe, to jednak ważniejsze jest ot, że bardzo trudno jest dostać wizę na Białoruś. Poza tym rządy,jakie panują obecnie na Białorusi nie są zbyt przyjazne dla Polaków, panuje autorytaryzm Łukaszenki i przez to Polacy są niejako źle nastawieni do całego tego kraju po usłyszeniu zazwyczaj kłamliwych wiadomości w telewizji na temat tego kraju. Jednak obecnie władze Białoruś stawiają na turystykę, być może coś się w tej kwestii zmieni i gospodarka Białoruś chociażby drgnie lekko poruszona pieniędzmi od zachodnich turystów.