Czynniki wpływające na rozwój współczesnej turystyki

Każdy z nas wie, że cywilizacja przemysłowa i zapotrzebowanie na turystykę są ze sobą nierozerwalnie związane. Dla turystyki wśród konsekwencji cywilizacji przemysłowej można wskazać wzrost możliwości podróżowania w wyniku rozwoju transportu indywidualnego i zbiorowego, zwiększającą się rolę środków masowego przekazu oraz wzrost poziomu wykształcenia ludności i przemieszczania się związanego ze wszystkimi sferami: zawodową, socjalną i osobistą.

Wśród wielu stymulatorów rozwoju turystyki można wymienić potrzeby, które są szczególnie ważne w ekonomii, gdyż wyznaczają powstawanie popytu na dobra i usługi, w tym turystyczne. Poza potrzebami turystycznymi pewną rolę w rozwoju turystyki odgrywają motywacje, które opisują pobudki skłaniające człowieka do określonego zachowania i regulujące to zachowanie. Poza tym rozwój współczesnej turystyki jest silnie uwarunkowany stałym dostosowaniem podaży turystycznej do zmieniających się potrzeb rynku turystycznego, który charakteryzuje się nadwyżką podaży nad popytem. Powoduje to potrzebę wprowadzenia strategii marketingowej do gospodarki turystycznej, która zwraca uwagę na szczególną rolę promocji produktu turystycznego. Innym ważnym czynnikiem rozwoju turystyki jest polityka państwa, a w szczególności wspieranie promocji podaży turystycznej.

Na rozwój turystyki wpływ ma również rynek nieruchomości, który wpływa na architekturę danego miasta. Współczesny turysta jest coraz bardziej wymagający i z tego też względu należy mu zapewnić wygodę i luksus, jakim są na przykład w pełni wyposażone apartamenty Warszawa, Wrocław, Kraków czy Poznań są pionierami w tym obszarze na terenie Polski. Na szczególną uwagę zasługują apartamenty w Warszawie, których ilość z roku na rok wzrasta, ze względu na duże zainteresowanie turystów. W metropolii tej nie ma najmniejszego problemu z doborem odpowiedniego apartamentu dla całej rodziny. Ceny takich obiektów są zwykle konkurencyjne w stosunku do miejsc noclegowych w hotelach, ale uzależnione jest to głównie od standardu, lokalizacji i wielkości danego apartamentu.