Historia kościoła jest ściśle związana z pierwszym cieszyńskim szpitalem. Pierwsza wzmianka o szpitalu pochodzi z 1424 roku i określa go jako ’dom biednych’ poza murami miasta, zwrócony w stronę Frysztatu. Pierwotnie przy szpitalu stała tylko mała gotycka kaplica, świadczą o tym zachowane portale bocznego wejścia do kościołą i przejścia z prezbiterium do zakrystii. Szpital zwany był potocznie „szpitolkiem”. Spalił się on doszczętnie 14.VI.1882 roku i nie został już odbudowany. Parterowe zabudowania „szpitolka” wzniesione były na planie litery C, znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie Bobrówki i drewnianego jeszcze mostu, tworząc wraz z kościołem nieregularny czworbok z zamkniętym dziedzińcem pośrodku.
Kościół był pierwotnie poświęcony św. Krzyżowi, dopiero po reformacji przeniesiono z bocznego do głównego ołtarza relikwie św. Jerzego. W latach 1804-05 wzniesiono wieżę, a w latach 1845-85 miała miejsce przebudowa świątyni, podczas której zniszczono wiele cennych reliktów architektonicznych. W nocy z 2 na 3 maja Niemcy wysadzili most na Bobrówce. Podmuch zerwał dach kościoła, zniszczył witraże i spowodował pęknięcie sklepienia. Dzięki ofiarności parafian kościół został wkrótce odrestaurowany. Ostatni remont miał miejsce w 1972 roku, co niestety widać.
Obok kościoła do 1901 roku funkcjonował cmentarz, na którym pochowano wiele zasłużonych dla miasta postaci. Byli to m.in. Paweł Stalmach, Karol Miarka, ks. Ignacy Świeży, ks. bp. Franciszek Śniegoń, ks. wikary gen. Karol Findiński. Cmentarz przekształcono w park, a szczątki zasłużonych przeniesiono na cmentarz komunalny.
Wystrój kościoła jest obecnie nader skromny, bezstylowy, wyposażenie pochodzi z czasów ostatniego remontu. Bryła świątyni zachowała częściowo pierwotny gotycki charakter. W prezbiterium zachowało się żebrowe sklepienie z wizerunkiem orła w zworniku, ostrołukowy portal i kamienne epitafium Anny Heinkel z 1607 roku. Na strychu, ponad obecnym sklepieniem, odkryto fragmenty gotyckiej polichromii z XV wieku. Przy zewnętrznej ścianie kościoła stoi barokowa rzeźba Jana Nepomucena z ok. 1740 roku.